Bài test IQ số 1

Thứ năm - 15/03/2012 11:39
Thử kiểm tra trình độ IQ của chúng mình nào!!
Bài test IQ số 1

Bài test IQ số 1 
Chọn đáp án đúng

 
Bài 1: 
    Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào: 6, 20, 62, 188, ?
 •     a. 564
 •     b. 566
 •     c. 568
 •     d. 600
 
Bài 2:
     Bạn cần xả nước một cái bể có 3 van xả ở đáy, 2 van có đường kính 10cm, 1 van có đường kính 20cm, cách nào xả nước nhanh hơn trong những cách sau?
 •     a. xả 2 van có đường kính 10cm
 •     b. xả 1 van có đường kính 20cm
 
Bài 3:
    Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?
 •     a. 2 km
 •     b. 14 km
 •     c. 20 km
 •     d. 26 km
 
Bài 4:
    Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
 •     a. 36
 •     b. 41
 •     c. 49
 •     d. 62
    
Bài 5:     
    Hệ thống bánh răng được thiết lập và nối với nhau bởi dây cu-roa như hình hình vẽ trên, khi quay 1 bánh răng theo chiều kim đồng hồ thì hệ thống trên có hoạt động được không (cả bốn bánh răng cùng quay)?
 •     a. Có
 •     b. Không
 
Bài 6:
    Nếu CAACCAC là 3113313 thì CACAACAC là
 •     a. 13133131
 •     b. 13133313
 •     c. 31311131
 •     d. 31311313
 •     e. 31313113
 
Bài 7:
    Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ.
 •     a. 15%
 •     b. 20%
 •     c. 25%
 •     d. 30%
 •     e. 35%
 
Bài 8:
    Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?
 •     a. K
 •     b. M
 •     c. N
 •     d. P

 
 •     e. R
 
Bài 9
     Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46, là?
 •     a. 49
 •     b. 55
 •     c. 58
 •     d. 65
 •     e. 72
 
Bài 10:
     2  4  7
     3  3  8
     5  2  x
 Hãy tìm số x
 •     a. 1
 •     b. 6
 •     c. 9
 •     d. 10
 •     e. 12
 
Bài 11:
    Hãy tìm xem: Gà, Chó, Mèo và Chuột ứng với số tự nhiên nào từ 1 đến 9 để bốn phép tính dưới đây đều đúng:
 (1) Gà + Chó = 4
 (2) Gà + Mèo = 8
 (3) Mèo + Chó = 10
 (4) Chuột + Chó = 5
 •     a. Gà 3, Chó 1, Chuột 4, Mèo 5
 •     b. Gà 2, Chó 2, Chuột 3, Mèo 6
 •     c. Gà 1, Chó 3, Chuột 2, Mèo 7
 
Bài 12:
    Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ? 
 •     a. 45
 •     b. 55
 •     c. 50
 •     d. 65
 
Bài 13:
    Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là ?
 •     a. 13
 •     b. 15
 •     c. 17
 •     d. 19
 •     e. 20
  
Bài 14:
    Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?
 •     a. 13
 •     b. 11
 •     c. 10
 •     d. 7
 
Bài 15:    
    Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?
 •     a. 2 km
 •     b. 14 km
 •     c. 20 km
 •     d. 26 km
 
Bài 16:
    Số nào là số khác với các số còn lại? 
 A. 473526
 C. 543456
 E. 387612
 B. 186813
 D. 219843
 •     a. A
 •     b. B
 •     c. C
 •     d. D
 •     e. E
     
Bài 17:
    Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?
 •     a. 29
 •     b. 36
 •     c. 45
 •     d. 51


 
Tổng số điểm của bài viết là: 620 trong 184 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn