Bài test IQ số 1

Thứ năm - 15/03/2012 11:39
Thử kiểm tra trình độ IQ của chúng mình nào!!
Bài test IQ số 1

Bài test IQ số 1

Bài test IQ số 1: Qui luật dãy số
 
Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm trong dãy số sau:
 
                                    55 50 45 40 ....
 
Câu 2: Số nào là số tiếp theo của dãy số sau:
 
                                   45, 41, 37, 33, ....
 
Câu 3: Tìm số tiếp theo của dãy số sau
 
                                   34, 27, 20, 13
 
Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong dãy số sau:
 
                            1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?
 
Câu 5: Số nào tiếp theo của dãy số sau:
 
                              4, 12, 8, 24, 16, ...
 
Câu 6: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong dãy số sau:
 
                           16, 11, 13, 8, 10, 5, 7, ?
 
Câu 7: Một trong những số dưới đây không tuân theo quy luật. Bạn hãy tìm và sửa lại
 
                            2 – 4 – 8 – 16 – 32 - ?
 
Câu 8: Tìm hai số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm trong dãy số sau:
 
                               1 4 3 12 9 ? 6 
 
Câu 9: Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
 
                        a. 36 b. 41 c. 49 d. 62
 
Câu 10: Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46, là?
 
                     a. 49 b. 55 c. 58 d. 65 e. 72
 
Câu 11: Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ? 
 
                          a. 45 b. 5 c. 50 d. 65
 
Câu 12: Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic: 0; 3; 9; 18; 30; ?
 
                           a. 29 b. 36 c. 45 d. 51
 
Câu 13: Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
 
                          a. 36 b. 41 c. 49 d. 62
 
Câu 14: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong dãy số sau:
 
                               3 12 27 ? 66
 
Câu 15: Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là?
 
                       a. 13 b. 15 c. 17 d. 19 e. 20
 
 Câu 16: Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?
 
                        a. 13 b. 11c. 10 d. 7
 
Câu 17: Số nào là số khác với các số còn lại? 
 
         A. 473526
 
         B. 543456
 
         C. 387612
 
         D. 186813
 
         E. 219844
 
    a. A b. B c. C d. D e. E
 
Câu 18: Nếu CAACCAC là 3113313 thì CACAACAC là
 
    a. 13133131 b. 13133313 c. 31311131 d. 31311313 e. 31313113
 
Câu 19: Tìm số thích hợp điền vào dãy số sau:
 
                        4 6 10 18 34 ?
 
Câu 20: Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số nào: 6, 20, 62, 188, ?
 
                 a. 564 b. 566 c. 568 d. 600

Tác giả bài viết: IQ Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 880 trong 262 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn