Tin tức

17 Tháng 02
Đăng bởi:  Trần Thị Hồng Nhung

IQ ĐÔNG ANH BỒI DƯỠNG NVSP CHO GIÁO VIÊN

Một trong những công tác được chú trọng trong lĩnh vực giáo dục, thì việc nâng cao trình độ, NGHI...

Một trong những công tác được chú trọng trong lĩnh vực giáo dục, thì việc nâng cao trình độ, NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM của giáo viên đặc biệt được các trung tâm trong hệ thống IQ Việt Nam luôn chú tâm đến. Do vậy IQ Đông Anh – một trong những cơ sở đang có thành tích tốt về chất lượng giảng dạy, cũng như đào tạo nhiều học sinh giỏi đã tổ chức lớp bồi dưỡng NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM cho giáo viên của trung tâm.

 

Như chúng ta đã biết, năng lực nghiệp vụ sư phạm phản ánh trình độ tay nghề của giáo viên, năng lực này được hình thành trong quá trình đào tạo và hành nghề. Thực tế cũng cho thấy rằng nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn cao thể hiện qua hệ thống văn bằng, chứng chỉ, song kỹ năng thể hiện năng lực nghiệp vụ sư phạm còn yếu, vì vậy cần nâng cao nghiệp vụ sư phạm song hành với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Để nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, Trung tâm IQ Đông Anh đã đưa ra một số giải pháp cần thực hiện:

Một là, nâng cao nhận thức của người quản lý và giáo viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm hiện nay.

Hai là, xác định những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản còn yếu kém của từng giáo viên để có định hướng và giải pháp khắc phục.

Ba là, tạo động lực và xây dựng môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tích cực học hỏi, nâng cao kỹ năng sư phạm và chuyên môn của bản thân.

Bốn là, mỗi giáo viên phải tự đánh giá năng lực của chính mình, đồng thời có ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ đối với sự phát triển của trung tâm.

Năm là, mỗi giáo viên phải tự xây dựng kế hoạch và mục tiêu rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của từng giai đoạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IQ VIỆT NAM 

Trụ sở tổng công ty: Số 2/6/38 Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0912 100 856

Mail: marketing@iqvietnam.com.vn

 

Viết bình luận của bạn: