Chương trình học

IQ Việt Nam dành cho bé từ 4 - 7 tuổi
16/09/2019

IQ Việt Nam dành cho bé từ 4 - 7 tuổi

Đăng bởi:  Trần Thị Hồng Nhung

Trong giai đoạn phát triển của bé, mỗi giai đoạn bé sẽ hình thành tính cách và đặc điểm nhận th...

IQ Việt Nam dành cho bé từ  7- 12 tuổi
16/09/2019

IQ Việt Nam dành cho bé từ 7- 12 tuổi

Đăng bởi:  Trần Thị Hồng Nhung

Chương trình “ Bàn tính và số học IQ ” là chương trình phát triển trí tuệ tốt nhất cho trẻ từ...