Kỳ thi HSG Quốc Gia

Kỳ thi HSGQG trên truyền hình
20 Tháng 11
Đăng bởi:  Trần Thị Hồng Nhung

Kỳ thi HSGQG trên truyền hình

KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019 - CHƯƠNG TRÌNH BÀN TÍNH VÀ SỐ HỌC IQ Tự hào khi được ...

KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019 - CHƯƠNG TRÌNH BÀN TÍNH VÀ SỐ HỌC IQ

Tự hào khi được Đài Truyền Hình Hà Nội đưa tin

https://www.youtube.com/watch?v=mjCRVn2Yc7s